Reklama
 
Blog | Milan Mraček

Jak jsem viděl dění kolem ÚSTRu

Měl jsem to štěstí, že když vznikal Ústav pro studium totalitních režimů, působil jsem jako tajemník Poslaneckého klubu SZ a měl jsem tak možnost sledovat proces, kterým se tehdy nejmenší parlamentní strana zapojila do obsazování Rady této instituce. Dnes je celkem často vyslovována myšlenka (a to i těmi zainteresovanými), že dnes sice díky levicovému Senátu hraje v Radě ÚSTR prim ČSSD (dle některých ve spojení s KSČM), ale ODSka nemá co pokřikovat, protože když ovládala Senát ona, navolila si Radu podle svého gusta. Ovšem bylo tomu tak?

Koncem roku 2007 vybírali členové Poslaneckého klubu SZ svého kandidáta do Rady ÚSTR. No vybírali, ona to pro existenci výborného kandidáta byla tak lehká volba, že se vlastně o nikom jiném neuvažovalo. Podporu zelených si odnesl Ivan Dejmal, člověk tak výjimečný, že hravě překonával pochybné pravo-levé vidění světa. Ivan Dejmal se stal místopředsedou Rady ÚSTR, bohužel to byla jedna z posledních událostí v jeho přínosném životě.

Poslanecký klub SZ tak znovu stál před volbou, koho do Rady nominuje. Kandidátů bylo více, ale mezi nimi byli dva, kteří zbylé převyšovali. Byli to Stanislav Penc a Petruška Šustrová. Asi v každé jiné straně by si podporu odnesl asistent předsedy strany (což v té době Stanislav Penc byl), ale Petruška Šustrová vycházela o chlup lépe a tehdy se Straně zelených platilo, že není podstatné kdo má tu kterou stranickou legitimaci, ale zda je lepším kandidátem.

V letech 2007/08 neměla Strana zelených, s výjimkou nezávislého kandidáta Jaromíra Štětiny, v Senátu žádného zástupce. Přesto naši kandidáti byli zvoleni a nezaznamenal jsem, že by ODSka nějakým způsobem zasahovala do výběru, kteří členové Poslaneckého klubu SZ učinili.

Reklama

Proč to říkám. I s odstupem času si myslím, že členové klubu vybrali tak silné a dobré kandidáty, že se za tuto volbu nemusí stydět. Ivan Dejmal i Petruška Šustrová měli čím přispět (v případě Petrušky Šustrové dodávám, že hovořím o jejích odborných kvalitách, nikoliv o způsobu, jakým se zhostila výkonu předsednické pozice v Radě ÚSTR). Šlo o tak dobré kandidáty, že se nenašel nikdo, kdo by jejich erudovanost zpochybňoval. V případě nově zvolených radních bych však takováto slova pro jejich hodnocení hledal jen stěží.

To není výtka zvoleným radním, ale jejich volitelům.