Reklama
 
Blog | Milan Mraček

Milý Tondo 2

 

Musím přiznat, že jsem netušil, že můj otevřený dopis, kterým jsem na Vás apeloval, abyste stáhnul svou kandidaturu za hnutí pana Zoufalíka, vyvolá takovou odezvu. Současně přiznávám, že jsem překvapen mile. Spousta tzv. obyčejných lidí, kteří žijí své životy na Praze 10, pozitivně reagovala ve smyslu, že si nepřejí, aby pan Zoufalík mohl i po letošních volbách pokračovat ve svém působení na naší radnici. Popravdě jedinou negativní reakci jsem zaznamenal, světe div se, od pana „starosty“. Ten můj apel vydával za útok na Vás, a proto jsem reagoval, že nekritizuji aktivity Vaše, nýbrž jeho.

 

Minule jsem Vám popsal způsob, jak přišla městská část Praha 10 o stovky milionů korun zašantročením půdních prostor. To už je však minulost a asi není myslitelné, že by někdy ty peníze viděla zpátky na svých účtech. Nyní se Vám pokusím přiblížit postup, jakým nehospodárně odtékají peníze z radničních účtů již několik let. Jde o tzv. rámcovou smlouvu.

O rámcové smlouvě na stavební zakázky jsem se dozvěděl někdy na přelomu let 2012, 2013. Pravděpodobněji začátkem roku 2013, když již byla smlouva o provádění stavebních prací, kterou uzavřela MČ Praha 10 se 4 stavebními společnostmi (Podzimek a synové s.r.o., Polabská stavební CZ s.r.o., Subterra a.s. a BAU plus, a.s.), uzavřena. Přestože jinak radnice halasně a zevrubně informuje, tu o nejkrásnějším psu Prahy 10, jindy o opraveném dvorku či o fotografické soutěži, s rámcovou smlouvou na stavební práce za 1,6 miliardy korun se nijak nechlubila (ostatně i v tuto chvíli, když si na radničním webu zadáte slova „rámcová smlouva“, tak Vám nevyběhne žádný odkaz).

Mé obavy se naplnily, když jsem se po určitém úsilí dostal ke znění smlouvy. Přestože si městská část od smlouvy slibovala zrychlení výběrových řízení a úsporu finančních prostředků, tak minimálně v tom druhém realita pokulhává.

Reklama

Součástí smlouvy jsou přílohy, ve kterých jsou stanoveny maximální ceny za práce i dodávku materiálu. Postup při uzavírání konkrétních smluv je tedy takový, že na provedení prací je vypsáno výběrové řízení, kterého se účastní jen výše zmíněné společnosti a ty předloží nabídku, přičemž nabízené ceny nesmí být vyšší, než které jsou stanoveny v přílohách smlouvy. Sám fakt, že je nyní po dlouhou dobu znemožněno ostatním podnikatelům se ucházet o městské zakázky bych považoval za znepokojivý, ale v případě, že by bylo garantováno, že dojde k úspoře obecních peněz, tak bych smlouvu dokázal akceptovat.

V našem případě tomu tak bohužel není. Maximální ceny u dodávky materiálu přesahují ceny v maloobchodní síti i o stovky procent (přitom odběratel, který bude garantovat odběr ve velkém, by se měl bez problémů dostat o desítky procent pod touto hladinou). Proto i když dojde v rámci zúženého výběrového řízení k poklesu o desítky procent, stále jsou realizované zakázky přeceněny.

Abych si byl úplně jistý, opatřil jsem si (a nemusím dodávat, že to nebylo lehké, protože i když jsou smlouvy povinně zveřejňovány, tak v našem případě to chce zkušenosti hackera…) znějí jedné smlouvy, uzavřené na základě rámcové smlouvy. Konkrétně se jednalo o prováděcí smlouvu na provádění stavebních prací č. 2012/OMP/2791 „Výměna oken bytového domu Vršovická 769/52, Praha 10 (č. akce 11). S konkrétními specifikacemi na dodávku oken jsem pak oslovil dodavatele oken, se kterým při své činnosti spolupracuji. Když se mi má obava naplnila, kontaktoval jsem přímo vítěznou společnost, abych se stejnou poptávkou požádal o vypracování nabídky i ji.

První překvapení mě čekalo, když jsem se od zástupce společnosti dozvěděl, že nejsou dodavateli plastových oken, ale že mi mohou dát kontakt na svého spolehlivého subdodavatele. Uvedená informace tedy znamená, že rámcová smlouva zrodila 4 vyvolené společnosti, které předávají zakázky dál.

Oslovení subdodavatele tedy mělo určit, jakou marži si rámcovou smlouvou vybrané společnosti určují (a současně, o kolik MČ přeplácí stavební zakázky). Bohužel v současné realitě Prahy 10 moc nepřekvapuje, že nabízené ceny byly nižší v rozpětí 64,6 až 76,3 procenta než kolik za výměnu oken zaplatila městská část! Když si toto přecenění porovnáte s celkovou možnou vynaloženou částkou ve výši 1,6 miliardy korun, dostanete se k sumě mnoha stovek milionů korun, které zbytečně odplynou z účtů naší městské části.

Zbývá už jen dodat, že pod smlouvou je za městskou část Praha 10 podepsán Bohumil Zoufalík…

Vážený pane Panenko, v prvním otevřeném dopise jsem Vás vyzýval, abyste stáhnul svou kandidaturu za hnutí pana Zoufalíka. Tato má výzva i nadále trvá a dovolím si přidat ještě jednu prosbu. Apelujte na pana Zoufalíka, aby městská část přestala zadávat veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy a na místo toho začala vypisovat klasická výběrová řízení. Pokud se Vám to povede, nejen že ušetříte městské části nemalé částky, ale současně umožníte drobným podnikatelům se ucházet o městské zakázky.

Vše dobré

 

Milan Mraček – Klokanhugo

Člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians