Reklama
 
Blog | Milan Mraček

Když si jdou ODS, ABL a VV na ruku

O tom, že VV mají velmi blízko k jedné části pražské ODS, se spekuluje už dlouho. A čím víc se o tom spekuluje, tím razantněji je to odmítáno. Ovšem jak si vysvětlit, že radnice Prahy 10 má takovou slabost pro společnost ABL a. s. (dále jen ABL), která nejenže pro radnici vykonává veškeré recepční a bezpečnostní práce, ale nyní jako dárek dostala dvouměsíční hlídání jedenácti lokalit na Praze 10 za 2 miliony korun. Tedy za necelé dva miliony. Tím se radnici podařilo vyhnout se zákonu o zadávání veřejných zakázek a až se po volbách bude rozhodovat o prodloužení  tohoto lukrativního kontaktu, bude mít ABL náskok před případnými konkurenty.

Politická strana Věci veřejné popírá, že by byla skrytě financována prostřednictvím inzerátů v časopisu Věci Veřejné. Předseda strany Radek John k celé věci v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl: „Nezávislý subjekt vydává časopis. On to dělal na Praze, protože to byla regionální strana Věci veřejné, vydával časopis Pražan, a to tak, že vždycky sehnal inzeráty a pak to nezávislé nakladatelství řeklo: A my vám umožníme si tam napsat, co chcete. Takže strana Věci veřejné dává obsah, soukromé vydavatelství, když na to má peníze, tak to vydá. A tohle udělalo republikově. Takže kromě toho, že strana disponuje s nějakými miliony takhle, tak v tom vydavatelství jsou tak laskaví, že můžeme psát do časopisu na komerční bázi, který na základě reklam vychází to publikum.“

Skutečností je, že v roce 2009 vydalo Vydavatelství Pražan (jehož jednatelem a společníkem byl v letech 2005-2006 Jaroslav Škarka, místopředseda VV a zastupitel MČ Praha 1 za VV) celkem 8 čísel časopisu Věci Veřejné, v úhrnném nákladu 34 mil. kusů. Celkové náklady za vytištění, grafické zpracování, zalomení, mzdy redaktorů a distribuci se tak mohou pohybovat v rozmezí 40-50 mil. Kč (např. náklady na vložení 300 tis. výtisku časopisu VV do deníku MF Dnes byly 550 tis. Kč). 

Tyto náklady jsou dle Vydavatelství Pražan placeny z inzerce. Aby byly vysvětleny náklady, pohybují se ceny inzerce o řádech výš než v celostátních denících. Např. největší inzerent ABL zaplatil za 4 reklamy ve třech časopisech celkem 12,3 mil. Kč. Poté, co celostátní periodika začala poukazovat na propojení strany VV se společností ABL, přestala tato zadávat inzeráty. Předsedou představenstva spol. ABL byl v letech 1998-2002 Vít Bárta, v současné době je jí Stanislava Bártová, faktický vliv však i nadále má Vít Bárta. Vít Bárta má vliv i na dění ve straně VV i časopisu VV. Matka Víta Bárty Jiřina Bártová je zastupitelkou MČ Praha 1 za stranu VV a partnerka Víta Bárty Kateřina Klasnová vede časopis Věci Veřejné.

Reklama

K propojení strany Věci veřejné, časopisu Věci Veřejné a ABL dochází i skrze dalšího místopředsedu strany VV a zastupitele MČ Prahy 1 za VV Josefa Dobeše, který byl od 11. 2. 2008 do 3. 7. 2009 členem představenstva ABL a v současnosti je společníkem Vydavatelství Pražan.

V současné době se strana Věci veřejné snaží tvrdit, že k propojení s ABL, konkrétně s Vítem Bártou, nedochází. Předseda strany Radek John na otázku Heleny Šulcové z Českého rozhlasu: „Média psala také o tom, že jste finančně závislí na největší české bezpečnostní agentuře ABL, konkrétně na jejím šéfovi Vítu Bártovi. Vy kroutíte hlavou?“ odpověděl: „To vzniklo z toho, že místopředsedkyně strany Kateřina Klasnová, kandidátka do Evropského parlamentu, žije s Vítem Bártou. Já jí to nemůžu zakázat. A nemůžu jí říct, tvoje děti se nedostanou na školu. Já si myslím, že když je to bezúhonný občan, a to je významný podnikatel s firmou, která má 1 miliardu obratu, tak bychom si měli ho vážit, protože tady zaměstnává spoustu lidí. Že ona s ním žije a z toho vznikají spekulace. On dal dar 90 tisíc za sebe a firma ABL nedala nic straně. Jediné, co dělá, tak inzeruje v časopisu Věcí veřejných, nebo inzerovala, a když se objevily tyhle spekulace, tak řekla: Tohle nám zato vůbec nestojí a končíme s inzercí, takže média nás připravila o významného inzerenta, který umožňoval vlastně vydávání časopisu a nám se podaří vydat mnohem méně časopisů, protože na to nebudou peníze.“
Tvrzení, že nebudou moci vydávat časopis, protože od pana Bárty nedostanou peníze, je však lživé. Vítem Bártou ovládané ABL skutečně přestalo v časopisu VV inzerovat, avšak Vít Bárta posílá peníze do časopisu VV jinak, i když se to snaží skrýt.

Konkrétní případ:
Společníkem společnosti BF Development je mimo Víta Bárty i Marek Urman, který je zároveň společníkem a jednatelem společnosti GRA&PA s. r. o. Společnost GRA&PA s. r. o. je společníkem společnosti RETAIL FORMATION a ta zase společnosti OZP Management. Obě posledně jmenované společnosti opakovaně inzerovaly v časopisu VV.

Ostatně jedním z inzerentů v časopisu VV bylo i Horácké Kovodružstvo Třebíč, kde jako člen představenstva působil v letech 1992-2005 Pavel Bárta. Nadto i další inzerenti vycházejí z okolí vedení strany VV. Např. jednatelem inzerenta MxB s. r. o. je Michal Babák, člen rady VV…

A k čemu že by byla radnici Prahy 10, kde vládne ODS, podpora společnosti, která je pupeční šňůrou spojena s jinou politickou stranou? ODS na Praze 10 dobře ví, že podzimní komunální volby jí s největší pravděpodobností, i přes plánované rozdělení Prahy 10 na menší volební obvody, nepřinesou oproti stávajícímu stavu nadpoloviční účast v zastupitelstvu. A je přeci nutné zabránit  změnám ve společnosti Praha 10 Majetková, a. s.